Med hjälp av bokstäverna h, a, m, n, a kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hamna (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (2)

hamn (6)mana (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (4)

ana (3)anm (4)han (4)man (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

an (2)ha (3)hm (4)