Med hjälp av bokstäverna h, a, m, l, a kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hamla (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (5)

alma (5)hala (5)halm (6)lama (5)mala (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (4)

alm (4)hal (4)lam (4)mal (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

al (2)ha (3)hm (4)la (2)ml (3)