Med hjälp av bokstäverna h, a, k, e, s kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hakes (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (2)

hake (6)hesa (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (8)

ask (4)eka (4)eks (4)hak (5)hes (4)sak (4)ska (4)ske (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (6)

as (2)ek (3)ha (3)sa (2)se (2)sk (3)