Med hjälp av bokstäverna h, a, k, e, n kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

haken (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (4)

ekan (5)hake (6)hane (5)neka (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (6)

ank (4)eka (4)ena (3)hak (5)han (4)kan (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

an (2)ek (3)en (2)ha (3)