Med hjälp av bokstäverna h, a, k, a, n kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (2)

hakan (7)hanka (7)

4 - Ord bestående av bokstäver  (3)

anka (5)haka (6)kana (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (5)

ana (3)ank (4)hak (5)han (4)kan (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

an (2)ha (3)