Med hjälp av bokstäverna h, �, �, x, o, r kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ho (4)ox (10)ro (3)