Med hjälp av bokstäverna h, �, �, v, t, s kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

st (2)tv (4)