Med hjälp av bokstäverna h, �, �, v, d, a kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

avd (5)hav (6)vad (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

av (4)ha (3)vd (4)