Med hjälp av bokstäverna h, �, �, r, m, a kan följande ord bildas:

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

harm (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

arm (4)har (4)ram (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ar (2)ha (3)hm (4)