Med hjälp av bokstäverna h, �, �, r, a, v kan följande ord bildas:

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

harv (7)

3 - Ord bestående av bokstäver  (4)

arv (5)har (4)hav (6)var (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ar (2)av (4)ha (3)