Med hjälp av bokstäverna h, �, �, r, a, r kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

har (4)rar (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

ar (2)ha (3)