Med hjälp av bokstäverna h, �, �, n, g, s kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hg (4)