Med hjälp av bokstäverna h, �, �, n, a, d kan följande ord bildas:

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hand (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

and (3)dan (3)han (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

an (2)dn (2)ha (3)