Med hjälp av bokstäverna h, �, �, m, n, d kan följande ord bildas:

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

dm (3)dn (2)hm (4)