Med hjälp av bokstäverna h, �, �, l, e, n kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

hel (4)len (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

el (2)en (2)le (2)