Med hjälp av bokstäverna h, �, �, j, a, s kan följande ord bildas:

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hajs (11)

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

haj (10)

2 - Ord bestående av bokstäver  (6)

aj (8)as (2)ha (3)ja (8)sa (2)sj (8)