Med hjälp av bokstäverna h, �, �, g, r, e kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ger (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

er (2)ge (3)hg (4)