Med hjälp av bokstäverna h, �, �, g, n, a kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

agn (4)hag (5)han (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

an (2)ha (3)hg (4)