Med hjälp av bokstäverna h, �, �, g, e, s kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ges (4)hes (4)seg (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ge (3)hg (4)se (2)