Med hjälp av bokstäverna h, �, �, c, k, a kan följande ord bildas:

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

hack (13)

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

ack (11)hak (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

ca (9)ha (3)