Med hjälp av bokstäverna g, r, a, d, e, r, a, d kan följande ord bildas:

8 - Ord bestående av bokstäver  (2)

garderad (9)graderad (9)

7 - Ord bestående av bokstäver  (6)

adderar (7)darrade (7)dragare (8)gardera (8)gradera (8)raderad (7)

6 - Ord bestående av bokstäver  (10)

addera (6)agerar (7)argare (7)dagrar (7)dragar (7)drager (7)gaddar (7)grader (7)radade (6)radera (6)

5 - Ord bestående av bokstäver  (13)

agade (6)agera (6)dagar (6)dager (6)darra (5)degar (6)draga (6)gadda (6)garde (6)gerda (6)radar (5)rader (5)redda (5)

4 - Ord bestående av bokstäver  (19)

agad (5)agar (5)agda (5)area (4)arga (5)arge (5)daga (5)darr (4)drag (5)drar (4)edra (4)gadd (5)gard (5)gerd (5)grad (5)rada (4)rara (4)reda (4)redd (4)

3 - Ord bestående av bokstäver  (12)

ada (3)aga (4)arg (4)dag (4)deg (4)dra (3)era (3)ger (4)rad (3)rar (3)rea (3)red (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (6)

ar (2)de (2)dr (2)ed (2)er (2)ge (3)