Med hjälp av bokstäverna e, v, a kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

ave (5)eva (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

av (4)ev (4)ve (4)