Med hjälp av bokstäverna e, t, t kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

ett (3)tet (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

te (2)tt (2)