Med hjälp av bokstäverna e, t, c kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

etc (10)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

te (2)