Med hjälp av bokstäverna e, r, t kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ert (3)ter (3)tre (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

er (2)te (2)