Med hjälp av bokstäverna e, r, a kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

era (3)rea (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

ar (2)er (2)