Med hjälp av bokstäverna e, n, a kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ena (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

an (2)en (2)