Med hjälp av bokstäverna e, k, a kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

eka (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ek (3)