Med hjälp av bokstäverna e, g, g kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

egg (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ge (3)