Med hjälp av bokstäverna e, b, b kan följande ord bildas:

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

ebb (9)

2 - Ord bestående av bokstäver  (1)

be (5)