Med hjälp av bokstäverna c, y, s, t, a kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cysta (18)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cyst (17)

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

tas (3)yta (9)

2 - Ord bestående av bokstäver  (8)

as (2)ca (9)sa (2)st (2)sy (8)ta (2)ty (8)yt (8)