Med hjälp av bokstäverna c, y, n, i, s, m kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cynism (20)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

mins (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (7)

ism (4)min (4)mys (10)nys (9)sic (10)sin (3)syn (9)

2 - Ord bestående av bokstäver  (8)

cm (10)in (2)is (2)ni (2)ny (8)si (2)sm (3)sy (8)