Med hjälp av bokstäverna c, y, m, b, a, l kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cymbal (23)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

blam (8)

3 - Ord bestående av bokstäver  (8)

abc (13)alm (4)bal (6)bla (6)bly (12)lam (4)mal (4)yla (9)

2 - Ord bestående av bokstäver  (9)

ab (5)al (2)bl (5)by (11)ca (9)cl (9)cm (10)la (2)ml (3)