Med hjälp av bokstäverna c, y, k, l, o, p kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cyklop (24)

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

plock (17)

4 - Ord bestående av bokstäver  (2)

lock (13)lyck (18)

3 - Ord bestående av bokstäver  (6)

klo (5)kol (5)kyl (10)lok (5)ock (12)pol (7)

2 - Ord bestående av bokstäver  (6)

cl (9)kl (3)ko (4)lo (3)ok (4)pc (12)