Med hjälp av bokstäverna c, y, k, l, o, n kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cyklon (21)

4 - Ord bestående av bokstäver  (4)

klon (6)lock (13)lyck (18)nyck (18)

3 - Ord bestående av bokstäver  (7)

klo (5)kol (5)kon (5)kyl (10)lok (5)lon (4)ock (12)

2 - Ord bestående av bokstäver  (6)

cl (9)kl (3)ko (4)lo (3)ny (8)ok (4)