Med hjälp av bokstäverna c, y, k, l, a kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (2)

cykla (19)lycka (19)

4 - Ord bestående av bokstäver  (3)

kyla (11)lack (12)lyck (18)

3 - Ord bestående av bokstäver  (4)

ack (11)kal (4)kyl (10)yla (9)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

al (2)ca (9)cl (9)kl (3)la (2)