Med hjälp av bokstäverna c, u, p, e, r kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cuper (18)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

peru (10)

3 - Ord bestående av bokstäver  (4)

cup (16)per (6)pur (9)rep (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

er (2)eu (5)pc (12)pr (5)ur (5)