Med hjälp av bokstäverna c, u, b, a, s kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cubas (18)

4 - Ord bestående av bokstäver  (3)

buas (10)busa (10)cuba (17)

3 - Ord bestående av bokstäver  (5)

abc (13)bas (6)bua (9)bus (9)usa (6)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

ab (5)as (2)bu (8)ca (9)sa (2)