Med hjälp av bokstäverna c, r, a, w, l, a kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

crawla (12)

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

crawl (11)

4 - Ord bestående av bokstäver  (3)

alar (4)arla (4)carl (11)

2 - Ord bestående av bokstäver  (6)

al (2)ar (2)ca (9)cl (9)la (2)wc (8)