Med hjälp av bokstäverna c, o, w, b, o, y kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cowboy (23)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

bo (6)by (11)wc (8)