Med hjälp av bokstäverna c, o, s, t, a kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

costa (13)

3 - Ord bestående av bokstäver  (4)

oas (4)ost (4)sot (4)tas (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (7)

as (2)ca (9)os (3)sa (2)so (3)st (2)ta (2)