Med hjälp av bokstäverna c, o, l, l, i, e kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

collie (14)

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cello (13)

4 - Ord bestående av bokstäver  (2)

cell (11)olle (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (2)

leo (4)lie (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

cl (9)el (2)il (2)le (2)lo (3)