Med hjälp av bokstäverna c, o, a, c, h, a kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

coacha (22)

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

coach (21)

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

och (12)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ca (9)ha (3)ho (4)