Med hjälp av bokstäverna c, l, o, w, n, s kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

clowns (13)

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

clown (12)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

lons (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (6)

lon (4)los (4)nos (4)sno (4)sol (4)son (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (5)

cl (9)lo (3)os (3)so (3)wc (8)