Med hjälp av bokstäverna c, l, a, e, s kan följande ord bildas:

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

claes (12)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

elsa (4)

3 - Ord bestående av bokstäver  (1)

sal (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (9)

al (2)as (2)ca (9)cl (9)el (2)la (2)le (2)sa (2)se (2)