Med hjälp av bokstäverna c, i, v, i, l, t kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

civilt (15)

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

civil (14)

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

vilt (6)

3 - Ord bestående av bokstäver  (4)

lit (3)liv (5)tvi (5)vit (5)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

cl (9)il (2)tv (4)vi (4)