Med hjälp av bokstäverna c, i, t, y kan följande ord bildas:

4 - Ord bestående av bokstäver  (1)

city (17)

2 - Ord bestående av bokstäver  (2)

ty (8)yt (8)