Med hjälp av bokstäverna c, i, t, r, o, n kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

citron (14)

4 - Ord bestående av bokstäver  (5)

nior (5)tior (5)torn (5)trio (5)tron (5)

3 - Ord bestående av bokstäver  (10)

nio (4)nit (3)not (4)ont (4)ort (4)rit (3)rot (4)tio (4)ton (4)tro (4)

2 - Ord bestående av bokstäver  (4)

in (2)ni (2)nr (2)ro (3)