Med hjälp av bokstäverna c, i, g, a, r, r kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cigarr (14)

5 - Ord bestående av bokstäver  (1)

girar (6)

4 - Ord bestående av bokstäver  (3)

gira (5)irra (4)rica (11)

3 - Ord bestående av bokstäver  (4)

air (3)arg (4)gir (4)rar (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (3)

ai (2)ar (2)ca (9)