Med hjälp av bokstäverna c, i, d, e, r, n kan följande ord bildas:

6 - Ord bestående av bokstäver  (1)

cidern (13)

5 - Ord bestående av bokstäver  (2)

cider (12)inred (5)

4 - Ord bestående av bokstäver  (4)

eric (11)iden (4)inre (4)neri (4)

3 - Ord bestående av bokstäver  (8)

den (3)din (3)ide (3)ned (3)ner (3)red (3)ren (3)rid (3)

2 - Ord bestående av bokstäver  (12)

cd (9)de (2)di (2)dn (2)dr (2)ed (2)en (2)er (2)id (2)in (2)ni (2)nr (2)